Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Nya regler om statlig insättningsgaranti 1 juli

2016-06-23

Den 1 juli 2016 ändras lagen om insättningsgaranti. Det påverkar reglerna om den statliga insättningsgarantin som gäller för sparande på inlåningskonto, som aktualiseras t ex om en bank skulle försättas i konkurs.

Här får du kortfattad information om hur detta kan påverka dig som kontohavare:

  • Skyddsbeloppet anges i kronor och ändras till högst 950 000 kr istället för som tidigare högst 100 000 euro.
  • Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar få ytterligare högst 5 000 000 kr ur den statliga insättningsgarantin om det har skett en insättning på kontot som är kopplad till vissa i insättningsgarantilagen angivna livshändelser (t ex försäljning av bostad och utbetalning av vissa försäkringsbelopp).
  • Riksgälden ska se till att utbetalningar av insättningsgarantibelopp generellt sett kan hanteras på en kortare tid – idag gäller 20 dagar vilket minskas till 7 dagar.
  • Du som är kontohavare kommer att få mer information om insättningsgarantin rörande dina konton från banken, t ex i form av årligen återkommande information.
  • Vissa kundkategorier som idag kan få ersättning ur den statliga insättningsgarantin kan inte få det efter den 1 juli 2016 enligt lagen. Detta gäller försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Redan sedan tidigare gäller att banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag inte kan få ersättning ur den statliga insättningsgarantin.

    Vill du veta mer om den statliga insättningsgarantin? Kontakta Riksgälden, tel 08-613 52 00 eller ig@riksgalden.se eller läs mer på Riksgäldens webbsida www.insattningsgarantin.se. Du kan också vända dig till banken om du undrar över ditt konto och insättningsgarantin.
Stäng Skriv ut