Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Delårsrapport juli-september 2016

2016-10-26

Sparbanken Skåne redovisar ett resultat före goodwillavskrivningar på 149 miljoner kronor för tredje kvartalet 2016. Affärsvolymen har under kvartalet ökat med tre procent till 181 miljarder kronor. Bankens räntenetto förbättras successivt och kreditförlusterna är fortsatt låga.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2016

  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 42 mkr (31 mkr)
  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 149 mkr (138 mkr)
  • Räntenettot ökade med 3 % och uppgick till 198 mkr (192 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 3 % och uppgick till 181 miljarder kronor (176 miljarder kronor)
  • Total kapitalrelation uppgick till 18,7 % (18,4 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2016)

Viktiga händelser kvartal 3 2016

  • Resultatet har fortsatt att utvecklas positivt under tredje kvartalet. Bakom ligger bland annat ett förbättrat räntenetto, god kostnadskontroll och låga kreditförluster.
  • Bankkontoret på Södergatan 2 i Eslöv nyöppnade i september i helt renoverade lokaler.
  • Satsningen på Kundcenter har fallit väl ut och kötiden har förbättrats avsevärt. Dessutom har vi ökat kompetensen på företagssidan, vilket gör att Kundcenter kan ge snabba svar i företagsfrågor på samma sätt som runt privatekonomi.
  • Ansökan om tillstånd att ge ut säkerställda obligationer har skickats in till Finansinspektionen som ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden.
  • I slutet av september fick banken fortsatt rekommendation för certifiering enligt ISO 14001:2004.

Under Finansiell information hittar du denna och tidigare rapporter från banken.

Stäng Skriv ut