Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-04-26

Den goda utvecklingen fortsätter i Sparbanken Skåne. För första kvartalet 2017 redovisar banken ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 157 miljoner kronor. Affärsvolymen ökade med 2 procent och räntenettot stärktes ytterligare.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2017

  • Rörelseresultatet uppgick till 50 mkr (39 mkr)
  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 157 mkr (146 mkr)
  • Räntenettot ökade med 1 % och uppgick till 208 mkr (206 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 2 % och uppgick till 187 miljarder kronor (184 miljarder kronor)
  • Total kapitalrelation uppgick till 19,2 % (18,9 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2016)

Viktiga händelser kvartal 1 2017

  • Resultatet har förbättrats under perioden. En positiv utveckling av räntenettot samt fortsatt låga kreditförluster är främsta förklaringen till utvecklingen.
  • Affärsvolymen ökade med 2 procent under kvartalet, där en stark utveckling på börsen tillsammans med en växande utlåning i banken bidrar till tillväxten.
  • I slutet av mars fick banken tillstånd av Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer. Planen är en första emission innan september månads utgång.
  • Banken emitterade 1 miljard kronor inom ramen för vårt pågående MTN-program med seniora obligationer.
  • Under kvartalet har det presenterats flera nya funktioner i nya Internetbanken. Bland annat kan kunderna ansöka direkt och digitalt om konsumtionslån.

Läs rapporten i sin helhet under Finansiell information

Stäng Skriv ut