Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skåne visar stark konjunktur i ny mätning

2017-09-07

Det går fortsatt bra för skånska småföretag. Lönsamheten ökar och sysselsättningen utvecklas bättre än i riket som helhet. Det visar rapporten Småföretagsbarometern 2017 som presenteras av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.

Den sammanlagda konjunkturindikatorn för Skånes småföretag ligger på 76 jämfört med snittet för riket på 74. Totalt sett är detta ändå en liten försämring från ifjol, då indikatorn låg på 85, men konjunkturen uppfattas alltjämt som stark av de svarande i undersökningen.

– Det är mycket positivt att sysselsättningen utvecklas så stabilt som den gör. Årets Småföretagsbarometer innehåller flera glädjande besked, även om det också finns vissa orosmoln, säger Johan Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne.

Största hindret bland småföretagen för att växa mer uppges vara kapacitetsbrist och svårigheter att hitta arbetskraft. Hela 37 procent av företagen i Skåne har tvingats tacka nej till order under senaste året.

Av Skånes fyra delregioner upplever Sydost och Nordväst en starkare konjunktur, medan Sydväst och Nordost ser läget som något försämrat från samma mätning förra året.

– Konjunkturen pekar uppåt i stort. Dock finns det områden som påverkar negativt, bland annat infrastruktur och höga kostnader på arbete. Det största tillväxthindret är fortsatt svårighet att hitta rätt personal. Trots detta är Skånes småföretagare positiva och ser expansionsmöjligheter, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef för Företagarna i södra Sverige.

Rapporten Småföretagsbarometern har tagits fram av organisationen Företagarna sedan 1985. Den baserar sig på en undersökning bland 4 000 företag i det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern är landets största konjunkturindikator för småföretag, med syftet att belysa de kort- och långsiktiga tillväxtutsikterna.

Här hittar du rapporten för Skåne i sin helhet 

Stäng Skriv ut