Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fortsatt positiv småföretagskonjunktur i Skåne

2018-06-11

Småföretagskonjunkturen i Skåne är fortsatt positiv, men sedan ifjol har den mattats av. Sysselsättningen i regionens småföretag utvecklas bättre än i riket som helhet och förväntningarna inför det kommande året är försiktiga men goda. Det visar Småföretagsbarometern Skåne 2018 som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbanken Skåne.

Småföretagskonjunkturen är alltjämt stark i hela landet och även om det finns tecken på avmattning så är det fortsatt en övervägande positiv upplevelse också bland länets småföretag. Den totala konjunkturindikatorn för Skåne ligger strax över riksgenomsnittet.

Sysselsättningstillväxten i Skåne är fortfarande god, med en liten ökning sedan fjolårets mätning. Av småföretagen i länet har 23 procent ökat antalet anställda de senaste 12 månaderna, samtidigt som 9 procent minskat personalstyrkan.

– Näringslivet i Skåne är diversifierat. I stort ser vi en god tillväxt för sysselsättningen. Starkast är utvecklingen i sydväst och sydost, och även i nordost går det framåt medan nordväst visar en avmattning i sysselsättningstillväxt, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne i Lund.

Brist på lämplig arbetskraft motverkar företagens expansionsplaner. Var femte svarande i länet uppger detta som största expansionshindret. Tuff konkurrens hamnar på andra plats, 16 procent av företagen upplever detta som största hindret.

– Precis som tidigare upplever en stor andel av företagen att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft. Det är fortsatt det största tillväxthindret i länet och när konjunkturen vänder, vi ser tecken på det i vissa branscher, kommer problemet bli ännu större, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef för Företagarna Syd.

Lönsamheten har förbättrats hos 35 procent av Skånes småföretag, även om det är lägre än förväntningarna ifjol, och inför nästa år tror de svarande på ökad tillväxttakt i lönsamheten. Företagen i Skåne län upplever goda möjligheter att växa framöver, nästan sju av tio bedömer att de har goda utsikter att expandera på sikt och omkring 9 av 10 företag i länet vill växa.

Ta del av Småföretagsbarometern för Skåne i sin helhet

Stäng Skriv ut