Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Under tiden 15 januari - 25 februari 2019 kunde samtliga idrottsföreningar i Skåne möjlighet att nominera kandidater, en kvinna och en man.

Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Stipendierna delas ut den 14 maj på Idrottsledargalan på Sparbanken Skåne Arena i Lund.