Skip to content

Vi sitter i juryn

Prisjuryn utser vinnare av Sparbanken Skånes Framtidspris och består av intressanta profiler med stor erfarenhet och kunskap inom företagande och hållbarhet. 

Rasmus Roos, VD Sparbanken Skåne och juryns ordförande

Rasmus Roos är VD för Sparbanken Skåne. Han har arbetat i ett flertal olika roller inom banken sedan 2005, bland annat som bankchef för företagssegmentet. Sparbanken Skåne är landets största sparbank med ett helhetserbjudande på både privat- och företagssidan.

Rasmus Roos

Patricia Håkansson, hållbarhetschef Sparbanken Skåne

Patricia Håkansson är Hållbarhetschef på Sparbanken Skåne. Patricia har arbetat på banken sedan 2013, tidigare bland annat som gruppchef inom finans och redovisning. Idag verkar hon som hållbarhetschef i en verksamhet som växer snabbt inom grön kreditgivning. 

Patricia Håkansson

Erik Martinsson, VD Svea Solar

Erik Martinson är VD och en  av grundarna till Svea Solar, Sveriges ledande solenergiföretag. Svea Solar arbetar med solcellsinstallationer för såväl privat bruk som för företag och storskaliga solcellsparker. Svea Solar listas av Financial Times som ett av Europas snabbast växande företag.

Erik Martinson

Elisabeth Axelson, hållbarhetsstrateg Sydsvenska industri- och handelskammaren

Elisabeth Axelson är hållbarhetsstrateg på Sydsvenska industri- och handelskammaren. Där samlar hon näringslivet i aktuella hållbarhetsfrågor genom möten, utbildningar och rådgivning. 

Elisabeth Axelsson

Christian Jansson, VD/grundare Godsinlösen Nordic AB (GIAB)

Christian Jansson är VD och en av grundarna till Godsinlösen, som arbetar med att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Godsinlösen var vinnaren av Sparbanken Skånes näringslivspris för Entreprenörskap 2019.

Christian Jansson

Camilla Ohlsson, hållbarhetschef Skånemejerier

Camilla Ohlsson är hållbarhetschef på Skånemejerier. Hon arbetar med hållbarhetsfrågor i hela företagets värdekedja, för att minska klimatavtrycket från gård till köksbord. Visionen är att Skånemejerier ska bli Sveriges mest hållbara mejeri.

Camilla Ohlsson

Susanne Arvidsson, centrumföreståndare SSCEN

Susanne Arvidsson, docent i redovisning och finans vid Ekonomihögskolan, är föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Centrat etablerades 2022 för att öka forskning och kunskapsutbyte kring hållbara affärer.

Susanne Arvidsson