Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Bussme Energy

Bussme Energy

- en privat aktör på den komplexa värmemarknaden

I en bransch med många utmaningar blir relationen med banken kanske ännu viktigare än i vanliga fall. För Bussme Energy, som är en av få privata familjeägda aktörer på värmemarknaden, har Sparbanken Skånes stora lokala närvaro varit en väldig fördel i jakten på nya kunder.

I och med att pappa Sven har jobbat med fjärrvärme nästan hela sitt yrkesverksamma liv har det alltid varit en del av dottern Carnas vardag. Men att hon också skulle kliva in i familjeföretaget var inte helt självklart. Hon jobbade som projektledare på GE (General Electric) men blev under sin första föräldraledighet mer och mer involverad i fjärrvärmevärlden.

 

- Jag har en ingenjörsutbildning i botten och hjälpte till att skriva olika ansökningar under min föräldraledighet. När det var dags att börja jobba igen kändes det naturligt att gå över till det här istället. Vi är ett litet bolag så vi har kort mellan beslut och genomförande vilket är väldigt befriande när man som jag kommer från en multinationell jätte, förklarar Carna Walle, projektledare på Bussme Energy.

 

Fjärrvärmedelen startades för 10 år sedan av Sven Persson. Han ville använda all sin branschkunskap och skapa något eget. Det började i liten skala med små nät men affären har vuxit rejält genom åren. Något som hade varit svårt utan stöd från rätt bankpartner.

 

- Många tror att all fjärrvärme är i kommunal regi men det finns en del privata aktörer som oss också. Fjärrvärmeaffären är lite speciell och kan liknas vid fastighetsbranschen med stora investeringar och långa återbetalningstider. Den stora investeringen sker direkt i början, då ska vi dit med en stor värmepanna och dra de största rören. Kunderna kopplas ju på allteftersom så över tid blir det en bra affär. Men man måste förstå förutsättningarna och det upplever jag verkligen att Sparbanken Skåne gör. Det har varit helt avgörande att vi har haft dem med oss på resan.

 

Bussme Energy riktar in sig på orter i södra Sverige som i dagsläget inte har fjärrvärme. Men att lösningen är beprövad, effektiv och hållbar innebär inte att processen är enkel.

 

- Det är kostsamt och resurskrävande att etablera sig på nya orter och det krävs så mycket för att allt ska falla på plats. Att banken har en lokal närvaro på många platser i Skåne ser vi definitivt som en fördel. De känner oftast till vad som händer i området just nu och vet allt från hur tillväxten ser ut till hur kommunerna fungerar och mår.

 

Även om fjärrvärme är en stor del av verksamheten har det inte stoppat företaget att utvecklas. Sedan några år tillbaka är även biokol och kolsänkor som tar bort koldioxid ur atmosfären en del av familjeföretaget.

 

- Själva pyrolysprocessen som skapar biokolen genererar mycket värme och då är det ju perfekt att vi kan koppla på fjärrvärmen också. Det är vår styrka, vi har helheten. Och IPCC:s miljörapport lyfte fram just biokol som en viktig del i lösningen på klimatkrisen i sin senaste rapport vilket känns väldigt inspirerande, det kommer hända jättemycket på det här området, avslutar Carna Walle.