- Vi har mycket hög företagskompetens ute på bankkontoren vilket vi satsar på. Det är viktigt för oss att finnas lokalt och vi har en mycket god kännedom om den lokala marknaden. Det ger oss också snabba beslutsvägar, poängterar Andreas Nilsson, företagschef på Sparbanken Skåne i Lund.

Oavsett om det gäller finansieringslösningar, placeringar eller digitala vardagstjänster kan banken hitta en lösning som passar olika typer av företag och för de olika skeenden ett företag kan vara i. Sparbanken Skåne har lång erfarenhet och många specialister som kan hitta vägarna.

- När jag har kontakt med företagare är det inte alltid de tänker på vad vi som bank kan hjälpa till med. Ett exempel är när kunder har startat eget bolag efter att ha varit anställda. Som egenföretagare har du inte alls samma skydd som när du är anställd av en arbetsgivare. Då kan vi hjälpa till att se över försäkringsbiten och pensionsfrågorna som är viktiga. Vi samarbetar med många branschaktörer och kan därför hjälpa till även om man har försäkringar sedan tidigare, menar Pamela Billgren, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

Bankens specialister finns lokalt hos Sparbanken Skåne, vilket gör beslutsvägarna kortare och ger kunden snabbare besked. Med hjälp av specialisterna kan företagsrådgivaren hitta den bästa lösningen för just det aktuella företaget – oavsett om det gäller digitala bastjänster eller att se över företagets kundflöden.

Med hjälp av bankens Cash Management-specialister kan företagets betalflöden optimeras genom smartare vägar när det gäller betalrutiner. Det kan till exempel innebära snabb fakturering eller att hitta rätt typ av kort.

- När vi pratar betalflöden kan det också handla om företag som importerar eller exporterar varor. Då kan det vara bra att valutasäkra flödena. Har du som företag all import från till exempel ett euroland ska du absolut fundera på om du ska valutasäkra. Det är inte alla som tänker på det, tipsar Andreas Nilsson.

En annan vanlig fråga för just företag att vända sig till banken med är investeringar, allt från fastigheter till maskiner.

- Men det händer också att företagare vill leasa bilar. Då tänker företagen inte alltid lika självklart på att vi på banken har denna typ av finansieringslösning. Ofta är vi också mycket konkurrenskraftiga här. Om du som företag dessutom leasar en personbil så blir halva momsen avdragsgill. Det lönar sig att alltid kolla med oss innan du väljer avtal, menar Pamela Billgren.

Företagsrådgivaren kan också hjälpa till att titta på företagets likviditetsbehov. Vissa företag har behov av en rörelsekredit eftersom de till exempel utför arbeten innan de får betalt. Andra företag kan ha gått bra ekonomiskt länge och har samlat på sig kapital som inte delats ut.

- Om kunden har överlikviditet och till exempel pengar som ska användas senare kan vi koppla in Private Banking-rådgivare som kan fördela risken och den förväntade avkastningen utifrån kundens behov, säger Andreas Nilsson.

Pamela Billgren poängterar att företagsrådgivaren kan och vill hjälpa företag hela vägen. När man sett över företagets budget och affärsplan får rådgivaren en förståelse för företagets behov.

- Vi kan förstå vad det finns för behov framåt och kan hjälpa till med alla typer av bankärenden. Vi hittar en skräddarsydd lösning, avslutar hon.