Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Bostads­rättsföreningar

Vi erbjuder befintliga och nya bostadsrättsföreningar:

  • Skräddarsydda finansieringslösningar 
  • Personlig rådgivning med lokal förankring
  • Möjlighet att enkelt flytta lån till oss
Kollegor står och pratar under en kafferast

Är er bostadsrättsförening i behov av finansiering eller andra banktjänster? Då har ni kommit rätt.

Vi erbjuder fastighetslån för små och stora bostadsrättsföreningar och vi finns lokalt nära dig. Oavsett om ni vill omförhandla lån, finansiera större investeringar eller vill ha personlig rådgivning finns vi här.

Vi har banktjänster för bostadsrättsföreningens hela ekonomi.

Female worker working on seedlings in greenhouse

Gröna lån

Hjälper bostadsrättsföreningar att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Minska mängden köpt el genom solcellsinvestering.

Resurs- och energieffektiva fastigheter - bra för affären och miljön.

Skräddarsydda finansieringslösningar

Vi hjälper er med omläggning av befintliga lån.

Vid renovering och ombyggnad eller om ni ska ombilda eller vid nyproduktion.

Woman standing with digital tablet in office

Fasträntekonton

Garanterad avkastning som är känd vid placeringstillfället med låg risk.

Välj den bindningstid som passar er, från tre månader upp till fem år.

Omfattas av insättningsgarantin.

För aktuella räntor och hjälp att öppna konto:

Placeringskonto Företag omfattas av insättningsgarantin

*Placeringskonto Företag omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, med högst 5 000 000 kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vissa svenska och utländska insättare har inte rätt till insättningsgaranti enligt lag: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Aktuellt

Kom igång med hållbarhetsarbetet i bostadsrättsföreningen

Känns det här med hållbarhet svårt och komplicerat? I vår checklista har vi samlat tips på enkla åtgärder och aktiviteter för att komma igång med hållbarhetsarbetet i er bostadsrättsförening.

Bli kund som bostads­rättsförening