Information om hur vi hanterar personuppgifter
Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem i sex månader för intern statistik och felsökning.
Läs mer om hur vi  hanterar dina personuppgifter