Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ränteriskhantering

Med ränteriskhantering kan du skydda företaget mot ökade kostnader för företagets krediter eller sänkta intäkter från placeringar vid en förändring på räntemarknaden.

Vi hjälper ditt företag att identifiera och hantera sin ränterisk, även när lånet finns i en annan bank. Det finns flera sätt:

Matcha räntebindningen med derivat

Matcha räntebindningen för tillgångar respektive skulder genom användning av FRA, optioner, ränteswapar, ränteterminer, swaptioner, räntegolv och räntetak.

Lån med räntetak

Lån där ett räntetak – bundet uppåt och rörligt neråt – tas med redan från det att lånet tecknas, kan vara lönsamt för företaget.

Räntesäkring

I tron att räntan ska stiga kan lån räntesäkras genom att räntan binds till dagens räntenivåer även om lånet inte ska betalas ut eller omsättas förrän om ett år eller tidigare.

Förtidsomsättning

Företaget kan också tjäna på att förtidsomsätta ett befintligt lån med hög ränta för att komma åt en lägre ränta, trots den extra kostnad i form av ränteskillnadsersättning som uppstår.

 

Stäng Skriv ut