• Erbjudandet gäller endast ideella föreningar med organisationsnummer från Skatteverket samt med uppdaterat protokoll och fullmakt för föreningens företrädare inlämnat till Sparbanken Skåne. Om fullmakt finns inlämnad och inskannad i banken, behövs ej nya protokoll.
  • Erbjudandet gäller endast en gång per år och organisationsnummer.
  • Ansökan om att ta del av erbjudandet kan bara lämnas via vårt webbformulär.
  • Föreningen behöver ha något av Sparbanken Skånes Företagspaket med Swish, alternativt ansluta sig till detta.
  • Föreningen kan ansluta sig till erbjudandet mellan 1 januari och 31 december 2023. Erbjudandet gäller från anslutningsdatumet i 6 månader eller för de första 10 000 mottagna Swish-transaktionerna.
  • Förbud mot att ta ut avgift av betalare. Föreningen får inte ta ut särskild avgift av betalare för betalning med Swish eller tillämpa ett högre pris för varor, tjänster eller andra nyttigheter som betalas via Swish. Om så sker blir föreningen återbetalningsskyldig till Sparbanken Skåne.