Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Starta föreningen

Ett litet möte

En ideell förening är en juridisk person som bildas av minst tre personer och kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. För att bli föreningskund i Sparbanken Skåne ska föreningen ha ansökt om och fått ett organisationsnummer från Skatteverket.


Läs gärna mer om att bilda en ideell förening 
på Skatteverkets webbplats.
Starta en förening (www.skatteverket.se)

 

1. Anta stadgar, tillsätt en styrelse och utse företrädare

Stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar. Stadgarna är föreningens interna regler och ska innehålla bland annat föreningens namn, syfte och mål med verksamheten, hur man utser styrelsen och hur beslut ska fattas.
Exempel på stadgar


Föreningsstämma

På föreningens första föreningsstämma (möte) beslutar man bland annat att föreningen bildas, antar stadgarna och väljer föreningens styrelse. Det är viktigt att det skrivs ett protokoll på stämman. Protokollet ska, förutom besluten ovan, också innehålla föreningens namn, datum för föreningsstämman och beslut om vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under av ordförande, sekreterare och justeras dvs. skrivas underav ytterligare två personer (justeringsmän).


Beslut om företrädare

Det är bra att känna till att det inte finns någon bestämmelse i lagen som ger ideella föreningar möjlighet att utse generella firmatecknare såsom för ett företag.

Innan föreningen blir kund i Sparbanken Skåne ska ni besluta vem som företräder föreningen gentemot banken. Beslutet fattas antingen på föreningsstämman eller på ett konstituerande styrelsemöte beroende på vad som står i era stadgar. Beslutet ska finnas med i ett protokoll. Använd vår mall för ett tydligt formulerat beslut.
Beslutsformulering för företrädare gentemot Sparbanken Skåne AB
Exempel årsmötesprotokoll
Exempel styrelseprotokoll

2. Ansök om organisationsnummer

För att bli föreningskund i Sparbanken Skåne behöver föreningen registreras hos Skatteverket och tilldelas ett organisationsnummer.
Ansök om organisationsnummer för ideell förening (www.skatteverket.se)


3. Bli kund i banken

Ni är nu klara och ansöka om att bli kund hos Sparbanken Skåne.
Bli föreningskund

Stäng Skriv ut