Kriterier

  • Företaget har varit verksamt minst tre år
  • Företaget är verksamt inom bankens verksamhetsområde – 15 kommuner i Skåne*
  • Produkten/tjänsten finns på marknaden idag och har börjat generera försäljning
  • Produkten/tjänsten har en bra lönsamhetspotential
  • Företaget har en sund arbetsmiljö och en bra värdegrund

Två prisnivåer

Nivå 1: 150 000 kr, Nivå 2 och 3: 50 000 kr