Kriterier

  • Företaget har varit verksamt i minst 10 år
  • Företaget är verksamt inom bankens verksamhetsområde – 15 kommuner i Skåne*
  • Företaget är lönsamt 
  • Den vidareutvecklade affärsidén är lanserad på marknaden och anses ha bra tillväxtpotential
  • Företaget har en sund arbetsmiljö och en bra värdegrund

Två prisnivåer

Nivå 1: 150 000 kr, Nivå 2 och 3: 50 000 kr