Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Priser på våra vanligaste företagstjänster

Gäller fr o m 2018-01-01.

Konto/information

Pris

Företagskonto

0 kr

Valutakonto

0 kr

Bankgiroanslutning (Euro & SEK) 

300 kr/bgnr/år*

Kontoutdrag - per kvartal

0 kr

Årligt engagemangsbesked

0 kr/år

Informationstjänster

  

Internetbanken Företag/Firma

0 kr

Mobilbanken

0 kr

Telefonbanken

0 kr

Inbetalningar

  

Svenska kundinbetalningar

  

Inbetalningar via Bankgirot redovisade per post eller i Internetbanken

  

- 1 000 st inbetalningar ingår, därefter

1,50 kr/st

Inbetalningar via Bankgirot redovisade per fil

   

- Bankgiroinbetalningar, Tillval i OCR

1,25 kr /st

- Inbetalningar via Autogirot

enligt avtal

Se även Kommunikation

  

Swish företag

2 kr/trans**

Swish för handel
Uppläggningsavgift
Övriga avgifter


1 000 kr/Swishnr
50 kr/månad
3 kr/mottagen betalning

Utländska kundinbetalningar

  

Swedbankbetalning

0 kr

Europabetalning

1,50 kr/st

Internationell betalning

40 kr/st

  

  

Utbetalningar

  

Svenska leverantörsbetalningar

  

Internetbanken

Internetbanken företag betaltjänst

500 kr/år*

-Bankgirotransationer
400 betalningar ingår, därefter

- Plusgirotransaktioner
- Överföring till konto i svensk bank


1,50 kr/st

3 kr/st
0 kr /st

Fil

Leverantörsbetalningar (LB)

1 000 kr/avtal/år

- Bankgirotransaktioner
1 000 betalningar ingår, därefter

- Plusgirotransaktioner
- Kontantutbetalning

Se även kommunikation


1,50 kr/st

3 kr/st
20 kr/st

Stopp i täckningskontrollen

250 kr/st

Utländska leverantörsbetalningar

  

Internetbanken

Swedbankbetalning
Europabetalning
Europabetalning - urgent
Internationell betalning
Internationell betalning - urgent

1,50 kr/st
1,50 kr/st
150 kr/st
50 kr /st
150 kr/st

Fil

Europabetalning
Internationell betalning
Internationell betalning - urgent

Se även kommunikation

1,50 kr/st
28 kr/st
150 kr/st

Löner

  

Sparbanken Lön (SUS)
Pris per transaktion

500 kr/avtal/år
1,50 kr/st

Kontantutbetalning -avi

10 kr + porto/st

Bankgiro Lön (KI)
Pris per transaktion

Se även kommunikation

500 kr/år
2 kr/st

e-lönelista i Internetbanken

250 kr/avtal/år

  

  

Kort

  

Visa Business Card Företag

450 kr/kort/år**

Visa Business Card Privat

570 kr/kort/år

Bankkort Business Master Card

350 kr/kort/år*

  

  

Kommunikation

  

BankgiroLink

10 kr/fil

Filöverföring via Internetbanken - obegränsat antal filer per år

500 kr/orgnr/år

Återredovisning spb lön via Internetbanken

0 kr

Återredovisning spb lön via post

25 kr/st

Försändelser per post från Bankgirocentralen

25 kr/st

Insättningsuppgift från Bankgirot
- Internetbanken/fil


0 kr

Kortinlösen

  

Kortinlösen via terminal

  

Samtliga kort
Lägsta serviceavgift

enl avtal
200 kr/mån

Kortinlösen via Internet

1 500 kr/avtal***

Samtliga kort
Lägsta serviceavgift

enl avtal
200 kr/mån

  

  

Babs Access

Utstkick av dokument - elektronisk

0 kr

Utskick av dokument - papper

45 kr/mån

Dagskassor

  

Uppräkning i servicebox

95 kr/deponering

  

  

e-handelspaket

  

Bronspaket
Månadsavgift
100 trans/månad ingår, därefter 4 kr/trans

999 kr
199 kr

Silverpaket
Månadsavgift
400 trans/ingår, därefter 2,50 kr/trans

2 499 kr
499 kr

Guldpaket
Månadsavgift
4 000 trans/månad ingår, därefter 0,75 kr/trans

4 999 kr
1 999 kr

Pris per korttransaktion tillkommer på  varje paket.
De tre vanligaste betalningssätten (Kortinlösen och Direktbetalning) och Betalväxel ingår.
Vi kan även skräddarsy din e-handel vid behov.

  

  

Övriga tjänster pris exkl moms

  

Faktura -fakturaskrivare
e-faktura
Pappersfaktura inkl B-porto
Extra sida
e-faktura - fakturaportal
100 fakturor ingår, därefter

199 kr/mån****
2,50 kr/st
7,20 kr/st
0,80 kr/st
250 kr/år
2,50 kr/st

e-bokföring med autokontering Företag
e-bokföring Enskild firma

enligt avtal
enligt avtal

Bättre Affärer

Tjänst

Bättre Affärer

Ord. pris

Internetbanken Företag/Firma
inkl betalningstjänst, transaktionspriser tillkommer

ingår

500 kr

Telefonbanken företag

ingår

0 kr

Mobilbanken företag

ingår

0 kr

Företagskonto

ingår

0 kr

Bankgiroanslutning

Ett bg ingår

300 kr/bg nr/år

Bankkort Business MasterCard

Ett kort ingår

350 kr/kort/år

Placeringskonto Företag

ingår

0 kr

Nyhetsbrev

ingår

0 kr

Årlig ekonomisk genomgång

ingår

0 kr

Trygghetsanalys

ingår

0 kr

Totalt per år

900 kr

1 150 kr

Tilläggstjänster

Visa Business Card Företag

Ett kort ingår

450 kr/kort/år

Swish Företag

1,50 kr/trans

2 kr/trans

Kortinlösen via Internet

500 kr/avtal

1 500 kr /avtal

* Ingår i Bättre Affärer - Företagspaket
** Förmånligare pris i Bättre Affärer - Företagspaket
*** Moms samt transaktionspriser tillkommer
**** Per licens/organisationsnummer

Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris. Reservation för eventuella prisändringar. Vid behov av andra lösningar är du välkommen att kontakta ditt sparbankskontor.

Stäng Skriv ut