I Sparbanken Skåne och Swedbank har vi lång erfarenhet av att förvalta stiftelser. Att ta hand om en stiftelses verksamhet och kapital ser vi som ett viktigt förtroendeuppdrag. Vi erbjuder tjänster som täcker allt från administration till kapitalförvaltning. Med utgångspunkt från önskemål och de förutsättningar och regler som gäller för stiftelsen, kommer vi fram till ett arbetssätt som passar.

I dagsläget förvaltar vi över 200 stiftelser med olika storlek och inriktning. Det ger oss en bred kunskapsbas att stå på. Det betyder också att vi är ständigt är uppdaterade kring lagar och regelverk.

Vi förvaltar

 • Allmännyttiga stiftelser
 • Verksamhetsstiftelser
 • Insamlingsstiftelser
 • Familjestiftelser
 • Pensionsstiftelser
 • Vinstandelsstiftelser

Administration och redovisning

Vi kan ta hand om hela, eller delar av, stiftelsens bokföring inklusive upprättande av årsredovisning.

 • Löpande redovisning
 • Bokslut och årsredovisning
 • Rapporter och finansiella underlag
 • Hantering och betalning av fakturor, löner, skatter med mera.
 • Deklarationer
 • Bidragshantering

Vi hjälper också gärna till med

 • Kontakter med myndigheter och revisorer.
 • Upprättande av styrelsehandlingar (kallelser, protokoll med mera)
 • Rådgivning i skatt- och bokföringsfrågor
 • Juridisk hjälp att bilda eller upplösa en stiftelse
 • Rådgivning vid permutation (ändring av stiftelsens föreskrifter)

Kapitalförvaltning

Våra kapitalförvaltare arbetar aktivt med att bevaka marknaden för att stiftelsen ska få så bra avkastning på kapitalet som möjligt. Du får tillgång till ett brett utbud av placeringsprodukter och kan välja mellan, bland annat aktier, fonder, räntebärande papper och strukturerade placeringar Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi även diskretionär förvaltning av kapitalet.