Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Anders Hansson, privatekonom

Utvecklingen för bostadsrättspriser delar Skåne i två

2018-11-12

Skåne går emot rikstrenden när det gäller prisutvecklingen på bostadsrätter. Under tolvmånadersperioden oktober 2017–september 2018 ökade de skånska bostadsrättpriserna med i snitt en procent jämfört med motsvarande tolvmånadersperiod året innan, samtidigt som prisnivån i Sverige som helhet sjönk med fem procent. Men prisutvecklingen är ojämnt fördelad mellan de skånska kommunerna.

Östra Skåne står för den kraftigaste prisutvecklingen på bostadsrätter i Skåne, medan utvecklingen stagnerat i regionens västra delar. Det framgår av siffror från Svensk Mäklarstatistik över den genomsnittliga prisnivån i regionen, framtagna till nya konjunkturrapporten Skånsk Konjunktur från Sparbanken Skåne.

– Bostadsrättsmarknaden i Skåne har överlag visat god stabilitet. Det vi ser nu är att den uppåtgående prisutvecklingen stannat av i många kommuner i västra delarna av Skåne, där priserna redan ligger på en hög nivå. I flera kommuner i östra delarna har priserna ökat betydligt mer senaste året, säger Anders Hansson, privatekonomisk expert på Sparbanken Skåne.

I kommuner som Kristianstad och Simrishamn har priserna på bostadsrätter ökat med 28 respektive 29 procent under perioden oktober 2017 till september 2018, jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Genom att analysera rullande tolv månader undviks säsongseffekter och statistiken blir mera tillförlitlig.

– I Kristianstad vet vi att bostadsmarknaden gynnas av en positiv inflyttning från övriga kommuner i Skåne. Bara från 2016 till 2017 ökade inflyttningen till Kristianstad från övriga Skåne från runt 1 700 till över 2 000 personer. Kring större städer som Lund och Malmö ser vi en trend att bostadsköpare letar sig längre ut från staden för att hitta bostäder till lägre priser, säger Anders Hansson.

I exempelvis Malmö har priserna på bostadsrätter minskat med en procent senaste året, vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen per år mellan 2012–2017 på runt tio procent. En närmare analys visar att utflyttningen från Malmö till Skånes andra kommuner ökar, vilket bidrog till en negativ nettoinflyttning till Malmö från övriga Skåne under 2017. 

Här är statistiken för övriga skånska kommuner vad gäller bostadsrättsprisernas utveckling. Även om den skånska marknaden förefaller stark totalt sett, är vi ett läge där det är viktigt att noga planera en eventuell bostadsaffär, menar Anders Hansson.

– Världskonjunkturen kan snart komma att vika nedåt. Likaså har vi räntehöjningar från Riksbanken vid horisonten. Hus- och lägenhetspriserna har ökat under flera år och idag kan förväntansbilden hos köpare och säljare se olika ut. Förutsättningarna för en bostadsaffär kan snabbt ändras, så det gäller att ha marginaler i sin planering.

Om statistiken
Statistiken om bostadsrättspriserna i Skåne ingår i den kommande rapporten Skånsk Konjunktur som presenteras den 20 november. Bakom står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår region. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer - och belyser utvecklingen i Skåne utifrån perspektiven invånare, näringsliv och offentlig ekonomi. Förutom övergripande regionanalys går innehållet ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.

Stäng Skriv ut