Johan Wessman, Öresundsinstitutet och Rasmus Roos, Sparbanken Skåne.

4 juni kl 12.00 

På Kunskapsbanken möter vi intressanta gäster och Mats Nilsson leder samtalet.

Kunskapsbanken om Skånsk konjunktur – Sparbanken Skånes rapport om den ekonomiska utvecklingen i regionen. Coronapandemin har på kort tid förändrat konjunkturläget i världen på ett omvälvande sätt. Även Skåne har drabbats hårt med varsel, permitteringar och konkurser. Hur är egentligen våra förutsättningar för att kunna stå emot ekonomiskt i kristider? Vad skiljer mellan de olika delarna av Skåne? Och hur summerar vi senaste årens högkonjunktur, innan pandemin slog till? I sändningen analyserar gästerna vad som såg ut att bli en kontrollerad avmattning i konjunkturen men förvandlades till ett tvärstopp.

Vad är Kunskapsbanken On Air?

Kunskapsbanken är ett initiativ från Sparbanken Skåne och ett tillfälle att träffas digital eller fysiskt och inspireras av kloka personer. I tider av coronaviruset covid-19 ses vi enbart digitalt. Kunskapsbanken är ett sammanhang där ett ämne diskuteras utifrån två olika perspektiv. Det kan vara praktiskt och teoretiskt, lokalt och globalt eller seriöst och banalt.