På Sparbanken Skåne eftersträvar vi hushållning med materiella resurser. Internt arbetar vi med papperslösa möten och vi ser positivt på den digitalisering som pågår i samhället, som bland annat bidrar till minskade transporter och resor. Sedan 2019 tar vi vår el ursprungsmärkt från Sparbanken Skånes Solcellspark, närproducerad och förnybar.