Varför är Sparbanken Skåne ett bra val? Riktigt bra produkter och tjänster som hjälper dig att hålla koll på ekonomin är en del av svaret. Som kund är du också med och bidrar till att utveckla samhället, förverkliga drömmar och hjälpa människor att växa. Vi investerar stora delar av vårt överskott i lokala föreningar och projekt där du bor. För ett levande Skåne. Idag och i framtiden. 

Läs mer om hur Vi investerar i framtiden