Hoppa till textinnehållet

Jan Larsson

Vice ordförande och styrelseledamot

 1. Utbildning

  Civilekonomexamen
  Kontinuerlig fortbildning inom regelverk för bolag som står under Finansinspektionens tillsyn
  FAR licensierad revisor i finansiella företag

 2. Arbetslivserfarenhet i urval

  1977-1979 Internrevisor, Föreningsbanken
  1979-1981 Internrevisor, Sparbankernas Bank
  1981-1986 Konsult inom Finansiella sektorn. Bl a. Sparbankernas bank, Sparev samt mindre fondkommissionärsfirmor
  1986-2014 Revisor Deloitte (auktoriserad 1989)
  Utsedd revisor av Finansinspektionen under ett antal år

 3. Tidigare styrelseuppdrag

  Bergslagens Sparbank
  Sparbankernas Riksförbund
  Sparbankernas Service AB

 4. Nuvarande styrelseuppdrag

  Raskensborgs AB
  Södra Dalarnas Sparbank
  Sparbanken Skåne AB

Jan Larsson