Hoppa till textinnehållet

Tomas Hedberg

Styrelseledamot

 1. Utbildning

  Universitetsstudier i Nationalekonomi, Företagsekonomi och Statistik
  Management Program
  SwedSec licensiering

 2. Arbetslivserfarenhet

  1985-1994 Räntehandlare
  1994-1997 Chief Dealer Räntehandel, Alfred Berg AB
  1997-2000 Chef Ränte- & Valutahandel, ABN Amro Bank Stockholm
  2000-2003 Chef Räntehandel, Swedbank AB (publ)
  2003-2006 Chef Ränte- & Valutaanalys, Swedbank AB
  2006-2009 Chef Ränte- & Valutahandel i Sverige, Swedbank AB
  2009-2013 Chef Ränte- & Valutahandel Globalt, Swedbank AB
  2013-2016 VD Swedbank Robur Fonder AB
  2016-2019 Chef Group Treasury, Swedbank AB
  2019- Head of Special Task Force, Swedbank AB

 3. Tidigare styrelseuppdrag

  Fondbolagens Förening

 4. Nuvarande styrelseuppdrag

  Sparinstitutens Pensionskassa (SPK)
  Lunett AB
  Sparbanken Skåne AB

Tomas Hedberg