Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Årsstämma

Banken håller normalt årsstämma (ordinarie bolagsstämma) före utgången av april månad. För information om kommande årsstämma se länken nedan.
Årsstämma 2018

Information om registreringsförfarande med mera publiceras 4-6 veckor före stämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelsen införs i DI och på denna hemsida. Efter kallelse har skett kan anmälan ske enligt följande:

  • med brev under adress Sparbanken Skåne AB, att: Lena Henningsson, Box 204, 221 00 Lund, eller
  • per telefon 046-37 18 56, eller
  • per mail, lena.henningsson@sparbankenskane.se

Handlingar inför årsstämman

Kallelse och nomineringskommitténs förslag finns tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund. Kallelse och nomineringskommitténs förslag kommer att skickas till bankens aktieägare. Redovisningshandlingar, revisonsberättelser och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund. Dessa handlingar skickas till bankens aktieägare.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst.

Stäng Skriv ut