- Det finns en del ord som inte alltid normalt finns i kundens köpprocess. Det är ofta begrepp som köparen kan uppleva flyger in från sidan - framförallt för den som ska köpa bostad för första gången. Ofta är köparen fokuserad på bostaden och tänker inte alltid på kostnader och avgifter som tillkommer men som är nog så viktiga att räkna med, säger Anders Hansson.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett löfte från banken om hur mycket du kan få låna för att köpa bostad, baserat på din nuvarande situation och inkomst. Det är viktigt att du har ett lånelöfte innan du ger dig in i en budgivning. Det är också viktigt att du stämmer av med banken innan du undertecknar ett köpeavtal då banken måste göra en bedömning av det objekt du vill köpa samt genomföra en ny, mer omfattande, kreditprövning. Lånelöftet gäller i sex månader.

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger en fastighet. När du köper ett hus betalar du en s k stämpelskatt för att få lagfart. Du betalar 1,5 % av köpeskillingen (det överenskomna priset för bostaden) plus en avgift till Lantmäteriet. Ansökan om lagfart måste skickas inom 3 månader från köpet. Banken hjälper till med ansökan.
Vid köp av bostadsrätt behöver man inte lagfart utan bostadsrättsföreningen administrerar detta.

Amorteringskrav

Amortering är ett lagkrav för nya bolån. Amorteringskravet har Finansinspektionen beslutat om eftersom att hushållens stigande skulder innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. Amorteringsbeloppet beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst, detta kallas skuldkvot. Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

  • Det innebär att:
    Belåningsgrad över 70 % ska amorteras med minst 2 % per år av den totala amorteringsgrundande skulden för objektet.
  • Belåningsgrad mellan 50 % och 70 % ska amorteras med minst 1 % per år av den totala amorteringsgrundande skulden för objektet.
  • Belåningsgrad på 50 % eller lägre kräver ingen amortering enligt Finansinspektionens föreskrifter.
    I Sparbanken Skåne förespråkar vi amortering med minst 1 % per år av den amorteringsgrundande skulden för objektet.

Pantbrev

När du lånar pengar till bostaden i banken krävs någon form av säkerhet för lånet. Köper du en fastighet kan du använda den som säkerhet för lånet. Detta sker genom att upplåta s k panträtt i fastigheten. Har den förra ägaren tagit ut pantbrev övertar du dem vid själva köpet. I annat fall måste du ta ut nya pantbrev som banken sen kan använda som säkerhet för lånet. Lantmäteriet tar ut en skatt för nya pantbrev på 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift.

Vid köp av bostadsrätt används inte pantbrev. Banken meddelar istället bostadsrättsföreningen att den har pant i den specifika bostadsrätten via brev. Detta ger samma säkerhet för banken som att använda pantbrev. Föreningen har skyldighet att administrera detta tills vidare och tar ofta ut en avgift av bostadsrättsinnehavaren för detta.