- Genom att välja hur vi sponsrar föreningar kan vi bidra till att idrotten föder goda ledare. När vi ställer krav på den som tar emot pengar tror vi också att vi kan åstadkomma förändring i föreningslivet, säger Marcus Nilsson, Marknads- och Försäljningschef på Sparbanken Skåne.

Sparbanken Skåne sponsrade nästan 400 skånska föreningar 2017 och vill stötta föreningar ekonomiskt som ligger i linje med Sparbanken Skånes värderingar. Banken vill vara med och bygga en bättre framtid inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

- Det är viktigt för oss att alla ska få spela och att få spelarna att stanna kvar inom idrotten, säger Marcus Nilsson.

Avstår från elitläger

Ett exempel på hur Sparbanken Skåne arbetar med föreningar som vill utvecklas är samarbetet med Skånes Fotbollförbund (SkFF), som aktivt valt att avstå från att skicka unga fotbollsspelare från Skåne till det populära elitlägret, Utvecklingslägret, i Halmstad. Istället har de satsat på en bred öppen verksamhet för flera ungdomar. Skånelägret i Staffanstorp för fotbollsspelare som är 15-16 år med 270 deltagare är en del av den satsningen. SkFF anser nämligen att selektering av unga spelare kan skapa olust vilket i sin tur kan leda till att unga lägger fotbollen på hyllan.

- Om målet är att selektera och välja bort för tidigt finns det en risk att man som ledare bara fokuserar på några få och inte ger alla samma möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förutsättning. Då är det väldigt lätt att falla för frestelsen att välja bort de barn som just för stunden inte har kommit lika långt i sin fotbollsutveckling, menar Peter Ekvall, VD på Skånes Fotbollförbund.

SkFF anser att det inte går att avgöra hur bra en spelare blir i framtiden i tidiga tonåren eftersom mycket kan förändras på kort tid.

- Det är för tidigt att börja selektera när du är så ung. Vi har tittat på forskning i ämnet som bland annat handlar om relativ ålderseffekt. Som ung kan man till exempel vara liten till växten vilket kan förändras snabbt, säger Peter Ekvall.

Utbilda ledare

För Sparbanken Skåne är det viktigt att alla är välkomna i föreningslivet oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller psykisk/fysiska begränsningar.

- Vårt mål är inte bara att idrott ska inkludera alla. Vi värdesätter också att ledare utbildas kontinuerligt i såväl föreningens specifika inriktning som i sociala och etiska frågor, säger Marcus Nilsson.

Peter Ekvall på SkFF menar att ju fler som idrottar och utövar en sport länge desto större är sannolikheten att de fortsätter med idrott även när de är äldre. Förbundet ser tydligt att barn redan vid 11-årsålder börjar tappa fotbollsintresset och väljer att lämna idrotten. Därför arbetar SkFF med frågor hur de kan få unga att stanna kvar.

- Vi vill kunna behålla spelare inom föreningslivet så länge som möjligt. När de inte längre vill vara aktiva spelare ser vi gärna att de blir ledare, tränare och domare. Jag gillar tanken: Vi ska utbilda barnen till fotbollsledare när de blir stora. Vårt mål är inte att lära barnen att vinna utan att lära dem fotboll, säger Peter Ekvall.

För Sparbanken Skåne är det viktigt att sponsringen bidrar till något gott för samhället i bankens verksamhetsområde.

- Vi som är en stor sponsor inom barn- och ungdomsidrott vill använda våra krafter för att stötta initiativ som nu SkFF tagit. Vi vill stimulera att idrottsutövare håller i länge framför elitsatsningar för ungdomar, säger Marcus Nilsson.