Slog du dövörat till i 20-årsåldern, när det pratades om pension på fikarasten och begrepp som transferfonder eller orangea kuvertet tog över samtalen? Kanske att nu i 30-årsåldern ord som ”tjänstepension”, ”eget sparande” och ”höjd pensionsålder” ändå börjar finnas mer i medvetandet?

När man är i 30-årsåldern är det hög tid att sätta sig in i hur det funkar. Har man kommit igång och jobba så betalas det in till pensionen, men det kan också vara klokt att komma igång med ett sparande till sin pension.

Allmän pension och tjänstepension

Din framtida pension beror på vilken lön du har haft under ditt arbetsliv och antal år i arbete. Tar du ett sabbatsår eller på annat sätt står utanför arbetsmarknaden kommer din pension att bli lägre. På samma sätt kan du höja din pension genom att arbeta längre.

Ett annat bra tips är att hålla koll på din tjänstepension från start, det vill säga se till att din arbetsgivare erbjuder tjänstepension. Även om många inte tänker på det är det den viktigaste löneförmånen. Om ditt jobb inte ger dig tjänstepension, försök få din arbetsgivare att göra det, eller förhandla om att bli kompenserad så att du kan sätta upp ett eget sparande på motsvarande belopp. Avsättningen till tjänstepension är 1 350 kronor per månad om man har en lön på 30 000 kronor. Med en lön på 50 000 kronor är avsättningen knappt 3 200 kronor per månad.* Och om arbetsgivaren inte går med på det – byt arbetsgivare.

Jämställda pensioner

När man bildar familj behöver man också tänka till kring pensionen. Under småbarnsår är det vanligt att en av föräldrarna jobbar deltid och eftersom pensionen grundas på inkomsten under hela arbetslivet kommer det att påverka pensionen**. Delar man inte ansvar för hem och familj lika behöver man se till så att den som till exempel fortsätter jobba heltid kompenserar den som eventuellt jobbar deltid ekonomiskt. Inte bara för den löpande lönen varje månad utan också för den lägre avsättning till pension som sker till följd av det. Man kan till exempel föra över pensionsrätter eller spara till pension i den andras namn. På så sätt ökar man förutsättningarna för en hållbar ekonomi genom hela livet för båda två.

Börja tidigt, spara mindre

Har man jobbat heltid ett helt arbetsliv kan räkna med att få runt 70 procent av sin inkomst i allmän pension och tjänstepension.*** Vill du förbättra din ekonomi som pensionär är det smart att även spara själv till din pension. Från 2023 höjs pensionsåldern och kommer fortsätta höjas successivt. Med ett sparande kan du också skapa en flexibilitet kring hur och när du vill gå i pension. Om du inte har tagit tag i ditt pensionssparande ännu, är nu en bra tid att göra det. Du är fortfarande ung, och ju tidigare du börjar spara till din pension, desto lägre belopp behöver du sätta undan. Ett sparande på 500 kronor per månad är en bra start om du har möjlighet – och öka sedan på det allteftersom du får högre lön. Börjar du tidigt med att sätta av en mindre summa per månad, gör fenomenet ränta-på-ränta, att dina pengar växer.

Som ung kan du ta högre risk

När du är ung och har långt kvar till pensionen kan du placera ditt pensionssparande i aktier eller fonder med hög andel aktier där du har möjlighet att få högre avkastning på sparandet.**** Högre avkastning, innebär som oftast högre risk, men eftersom det är lång tid kvar tills du ska ta ut dina pengar kan du minska risken i ditt sparande över tid. Du minskar risken i ditt sparande genom att till exempel minska andelen aktier i dina fonder. Tänk också på avgiften om du placerar ditt pensionssparande i till exempel fonder, de spelar roll i längden.

Se över ditt sparande med jämna mellanrum, så att du sparar tillräckligt mycket och att det är placerat på ett sätt som du önskar.