Hur mycket ska man då ge?

Det är vanligt att en svensk sjuåring i genomsnitt får 20 kronor i veckopeng. I tio-årsåldern går de flesta över till månadspeng. Vid 13 år får många 250 kronor i månaden. Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget. Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng.