Hoppa till textinnehållet

Hur påverkar turbulensen i Swedbank dig som kund i Sparbanken Skåne?

Kvinna jobbar på sin dator vid ett bord

Det skrivs just nu mycket om vår samarbetspartner Swedbank. Vi förstår att det kan dyka upp många tankar och funderingar och därför kommer här svar på de vanligaste frågorna.

Sparbanken Skåne är inte Swedbank. Vi är en regional sparbank, med egen kundbas och kontor bara i Skåne. Swedbank är vår samarbetspartner kring IT-system och produktutbud, och är även en delägare i verksamheten.

Hur ser ni på det som händer i Swedbank?

- Det är allvarliga uppgifter som kommit fram i media senaste veckorna. Självklart är detta något som måste utredas fullt ut. Sedan lyder Swedbank liksom vi och andra banker under banksekretess, vilket betyder att man inte helt och hållet kan berätta för allmänheten om de aktiviteter som görs och har gjorts i verksamheten.

Hur ser ni på penningtvätt?

- Alla banker har ett ansvar för att förebygga och förhindra penningtvätt. Det ingår som en del i vår dagliga verksamhet. I grunden handlar det om att vi som bank ska känna våra kunder och förstå de transaktioner som sker. Detta är anledningen till att vi ofta ställer frågor om konton och pengar. Givetvis ska detta och andra regelverk följas. Vi förstår verkligen att det kan komma upp frågor nu, men grunden för alla banker är densamma, att känna sina kunder väl.

Hur påverkar turbulensen kring Swedbank er och mig som kund hos er?

- Just nu påverkar det inte dig som kund i den meningen. Sparbanken Skåne är inte Swedbank. Vi är en regional bank, med egen kundbas och lokala kontor här i Skåne. Självklart följer vi utvecklingen noga kring det som händer, men du kan känna dig trygg med att vi är väl medvetna om vilka signaler vi ska vara uppmärksamma och agera på när det handlar om att förebygga och förhindra penningtvätt. Vi är en stark regional sparbank med huvudsakligen skånska ägare och står väl rustade för framtiden.

Har jag som kund en insättningsgaranti?

-- Ja, Sparbanken Skåne och även Swedbank omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket betyder att dina insatta pengar är skyddade. I praktiken innebär detta att staten är beredd att gå in och ersätta kapital och ränta på inlåningskonto upp till 950 000 kronor per person och institut. Att ett sådant scenario skulle behöva uppstå är dock osannolikt. Sparbanken Skåne en mycket stark och stabil bank. Vi har funnits i olika former sedan 1820-talet. Vår verksamhet är i första hand lokal och regional och du kan känna dig trygg med bankens finansiella ställning.
Här läser du mer om insättningsgarantin

Bo Bengtsson

Intervju med bankens VD Bo Bengtsson

Här kan du höra bankens VD Bo Bengtsson kommentera händelserna i en intervju med P4 Malmöhus.