Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Här kan du läsa om bolagen som Global Impact investerar i och hur de hjälper till att uppfylla en del av de globala målen. Än så länge har fonden inte investeringar som verkar för alla mål men vi fortsätter att leta.
Läs mer på globalamalen.se