Coronavirusets framfart gör att vi står inför en svår samhällsutmaning som kräver att vi hjälps åt på alla plan. Vi vet att det finns en massa goda idéer ute bland människor, föreningar och organisationer i Skåne - idéer som om de blir verklighet, kan göra en positiv skillnad för någon annan i dessa svåra tider.

Sparbanken Skåne har genom bankens ägarstiftelser möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne. Banken genom Sparbanksstiftelsen Finn införde i mars 2020 något vi kallar Blixtstödet, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som stärker gemenskap och underlättar för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

Stödet riktar sig till ideella föreningar och organisationer i hela bankens verksamhetsområde som kan erbjuda andra hjälp eller aktivering i vardagen. Vi fattar snabba beslut och ni som har ansökt får besked efter ungefär en vecka. Om ni får beviljat Blixtstöd kontaktar vi även er för mer uppgifter kring utbetalning.