Hoppa till textinnehållet
Glödlampor.

Frågor och svar om Blixtstödet

Läs igenom Frågor och svar innan du ansöker om Blixtstödet. Här finns mer information om hur det fungerar. 

 • Sparbanken Skåne genom Sparbanksstiftelsen Finn införde under våren 2020 Blixtstödet, ett finansiellt stöd till idéer som stärker gemenskap och underlättar för dem som drabbas hårt i spåren av coronaviruset. Sparbanken Skåne genom bankens ägarstiftelser har möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne. Vi har valt att kalla det här initiativet Blixtstödet för att tydliggöra att ansökningarna behandlas väldigt snabbt. Under våren fick vi stort gensvar och över 30 initiativ från ideella krafter fick beviljat stöd.

  Under hösten 2020 är det återigen möjligt att söka Blixtstödet men senast den 13 september.

 • sparbankenskane.se/blixtstodet där det också kommer att finnas mer information. Sista ansökningsdagen är den 13 september 2020.

 • Vi har inte satt någon slutsumma, men hoppas att vi ska kunna hitta tillräcklig många initiativ för att dela ut över en miljon kronor under #blixtstödet.

 • Vi ser gärna en bred variation på projekt som beviljas och vet att mindre projekt också kan betyda mycket för den som får stöd i svåra tider. Vi vill inte begränsa beloppet för då kanske vi missar goda idéer.

 • Föreningar och organisationer i hela bankens verksamhetsområde som kan göra en positiv skillnad för någon annan och skapa gemenskap i våra lokalsamhällen. Vi vill inte begränsa oss för mycket genom att ha på förhand hårda krav; då kanske vi missar något.

   

  Sparbanksstiftelsen Finn lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stiftelsen lämnar inte bidrag till religiösa eller politiska ändamål.

 • Nej inte alls, vi har en framtid efter coronaviruset också, och den är viktigare än någonsin. Den ordinarie ansökningsprocessen fortgår hösten 2020 fram till den 30 september. Efter en urvalsprocess och en handläggningstid, delas pengarna ut senare under hösten. Mer information kring den ordinarie ansökningsprocessen finns på sparbankenskane.se/stiftelsestod

 • Ideella föreningar och organisationer i bankens verksamhetsområde som kan göra en positiv skillnad för någon annan och skapa gemenskap i våra lokalsamhällen. Vi vill inte begränsa oss för mycket genom att ha på förhand hårda krav; då kanske vi missar något och tappar tid. Beslutet om Blixtstödet kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av stöd lämnas inte.

   

  Stiftelsen lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stiftelsen lämnar inte bidrag till religiösa eller politiska ändamål.

 • Sparbanksstiftelsen Finn kontaktar dig efter ungefär en vecka från det att du ansökte.

 • Du kommer att få besked från Sparbanksstiftelsen Finn och får då mer information om de uppgifter som ska kompletteras.

   

  När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter. Sparbanksstiftelsen Finn kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.

   

  Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

   

  Du får gärna också dela med dig i sociala medier att du får Blixtstöd med hashtag #blixtstödet

 • Beviljade bidrag kommer att publiceras på sparbankenskane.se/blixtstodet