- När sponsorer ser oss som en del i handbollsfamiljen höjer man statusen på spelarna och ledare. Stödet utifrån gör att alla känner sig delaktig i att var en del i utvecklingsarbete med Parahandbollen säger Peter Svensson, projektledare för Parahandbollen.

Bankens engagemang för Svenska Handbollslandslaget och organisationen Svensk Handboll har det övergripande syftet att tillgängliggöra sporten för fler och att bidra till handbollens utveckling, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Under 2019 fördjupade Sparbanken Skåne sitt engagemang i svensk handboll med ett utökat fokus på parahandbollen.

- Det är viktigt för oss att fler blir engagerade i handbollen, att fler kan träna och komma i rörelse. Vi vet att Svenska Handbollsförbundet har ambitioner att utveckla handbollen för personer med funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om att fånga upp förebilder som ska vara med och forma och utveckla framtida lag som deltar i större mästerskap och nationsturneringar. Förebilderna ska se en framtid inom handbollen både som spelare och ledare, säger Marcus Nilsson, marknad- och försäljningschef på Sparbanken Skåne.

Nya utmaningar

I parahandboll finns två aktivitetsklasser, gående handboll och rullstolshandboll. Gående handboll riktar sig till personer med en intellektuell funktionsnedsättning och rullstolshandbollen till personer med rörelsehinder och som är beroende av att sin rullstol för att kunna delta i att spela handboll.

Peter Svensson menar att när parahandbollen kom in i handbollsfamiljen fanns det en vilja att möta de nya utmaningarna. Svenska Handbollförbundets projekt Parahandboll stödjer föreningar på olika sätt vilket kan handla om hur man planerar och håller anpassade träningar, vad domare behöver ha kunskap om för att bemöta spelare, tillgängligheten kring och i idrottshallen. Behovet av stöd ser olika ut för olika föreningar.

- Bemötandet är jätteviktigt. En stor skillnad med parahandbollen är också att föreningarna behöver ha ett helt nytt nätverk i rekryteringsarbetet som till exempel habiliteringen, andra delar av kommunen och lärare i skolan. Dessutom får vi inom parahandbollen aktivt söka upp personer för att hitta spelare till skillnad från när storklubbarna startar ett nytt lag och det dyker upp spelare direkt, säger Peter Svensson.

Parahandbollen in i framtiden

För projektet Parahandbollen handlar det inte bara om att personer med funktionsnedsättning ska kunna spela handboll utan också att de kan utvecklas till ledare, domare eller få en anställning inom handbollen.

- Vi vill vara med och ta parahandbollen in i framtiden. För parahandbollen kan det många gånger handla om saker som underlättar i vardagen som till exempel speciell utrustning eller hjälpmedel som behövs, säger Marcus Nilsson.

2020 utsågs Sverige till arrangörsland för det första officiella Europamästerskapet i rullstolshandboll. Sverige kommer representeras av ett rullstolshandbollslandslag i turneringen. Ambitionen finns också att bygga ett lag för gående klassen i att delta i olika nationsturneringar.

- Att forma lag som deltar i större mästerskap och nationsturneringar blir en slags morot för de som spelat länge men också nya spelare som kämpar. Det visar också anhöriga att Svenska Handbollförbundet satsar fullt ut och inte bara på distrikt och klubbnivå. Du har valt handbollen för att det är kul och ska inte behöva välja bort den på grund av en funktionsvariation, säger Peter Svensson.