När covid-19 började spridas våren 2020 skapade vi, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn, Blixtstödet som en reaktion på de akuta samhällsutmaningar som Skåne ställdes inför. Många av de insatser som då beviljades stöd är fortfarande aktuella, men allt eftersom samhället börjar anpassa sig till det ”nya normala” uppstår även andra behov. Därför byter vi nu namn från Blixtstödet till Fixastödet - ett stöd till ideella föreningar och organisationer som behöver ekonomiskt hjälp att fixa något i sin verksamhet så att den kan bedrivas trots covid-19. Fixastödet kan naturligtvis även fortsättningsvis sökas till insatser för att hjälpa andra i vardagen som drabbats i spåren av coronapandemin.

Har ni ett konkret behov eller en idé?

Då är ni välkomna att söka Fixastödet. Vi vet att det finns massor av goda tankar därute - idéer som om de blir verklighet, kan göra en positiv skillnad för många. Så berätta för oss om vad ni behöver. Vi fattar snabba beslut och ni som har ansökt får besked efter ungefär en vecka. Om ni beviljas stöd kontaktar vi er för ytterligare uppgifter kring utbetalning.

Fixastödet görs möjligt tack vare vår ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.