Coronapandemin påverkar oss alla och vi vill göra något extra bra och visa omtanke tillsammans med er. Ideella föreningar eller organisationer som vill fixa något extra bra för någon annan i jul eller som behöver coronasäkra sin verksamhet kunde fram till den 21 december 2020 söka Fixastödet.  

Bakgrund

När covid-19 började spridas våren 2020 skapade vi, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn, Blixtstödet som en reaktion på de akuta samhällsutmaningar som Skåne ställdes inför. Många av de insatser som då beviljades stöd är fortfarande aktuella, men allt eftersom samhället tar sig igenom den andra vågen uppstår även andra behov, inte minst i juletid.  

Blixtstödet blev därför Fixastödet - ett stöd till ideella föreningar och organisationer som behövde ekonomisk hjälp att fixa något i sin verksamhet så att den kan bedrivas trots covid-19. Fixastödet kunde också sökas till insatser för att hjälpa andra i vardagen som påverkats av coronapandemin.

Vi vet att det finns massor av goda tankar därute - idéer som om de blir verklighet, kan göra en positiv skillnad för många. Ni som har ansökt får besked efter ungefär en vecka. Om ni beviljas stöd kontaktar vi er för ytterligare uppgifter kring utbetalning.

Fixastödet görs möjligt tack vare vår ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.