Hoppa till textinnehållet
Hängmattor i skogen.

Frågor och svar om Fixastödet

Läs igenom Frågor och svar innan du ansöker om Fixastödet. Här finns mer information om hur det fungerar. 

 • Sparbanken Skåne genom Sparbanksstiftelsen Finn inför från den 12 oktober 2020 Fixastödet, ett finansiellt stöd till ideella föreningar och organisationer som behöver fixa något i sin verksamhet så att den kan bedrivas trots covid-19. Fixastödet kan också sökas till insatser för att hjälpa andra i vardagen som drabbats i spåren av coronaviruset. Ansökningarna till Fixastödet behandlas väldigt snabbt och du får besked efter ungefär en vecka från det att du ansökte.

   

  Sparbanken Skåne har möjlighet, genom bankens ägarstiftelser, att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne.

  Under våren 2020 skapade vi, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn, Blixtstödet som en reaktion på de akuta samhällsutmaningar som Skåne ställdes inför. När samhället nu börjar anpassa sig till det ”nya normala” uppstår andra behov. Därför blir nu Blixtstödet istället Fixastödet. 

 • Du kan ansöka om Fixastödet senast den 21 december 2020. På sparbankenskane.se/fixa finns det mer information. 

 • Vi har inte satt någon slutsumma, men hoppas att vi ska kunna hitta tillräcklig många initiativ för att dela ut en miljon kronor under #fixastödet.

 • Vi ser gärna en bred variation på projekt som beviljas och vet att mindre projekt också kan betyda mycket för den som får stöd i svåra tider. Vi vill inte begränsa beloppet för då kanske vi missar goda idéer.

 • Föreningar och organisationer i hela bankens verksamhetsområde som behöver ekonomiskt hjälp att fixa något i sin verksamhet så att den kan bedrivas trots covid-19. Fixastödet kan också sökas till insatser för att hjälpa andra i vardagen som drabbats i spåren av coronaviruset. Vi vill inte begränsa oss för mycket genom att ha på förhand hårda krav - då kanske vi missar något.

   

  Sparbanksstiftelsen Finn lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stiftelsen lämnar inte bidrag till religiösa eller politiska ändamål.

 • Nej inte alls, vi har en framtid efter coronaviruset också, och den är viktigare än någonsin. Den ordinarie ansökningsprocessen för hösten 2020 avslutades den 30 september och en ny omgång kommer som vanligt till våren igen. Mer information kring den ordinarie ansökningsprocessen finns på sparbankenskane.se/stiftelsestod

 • Ideella föreningar och organisationer i bankens verksamhetsområde som behöver ekonomiskt hjälp att fixa något i sin verksamhet så att den kan bedrivas trots covid-19. Fixastödet kan också sökas till insatser för att hjälpa andra i vardagen som drabbats i spåren av coronapandemin.

   

  Vi vill inte begränsa oss för mycket genom att ha på förhand hårda krav, då kanske vi missar något och tappar tid. Beslutet om Fixastödet kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av stöd lämnas inte.

   

  Stiftelsen lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stiftelsen lämnar inte bidrag till religiösa eller politiska ändamål.

 • Sparbanksstiftelsen Finn kontaktar dig efter ungefär en vecka från det att du ansökte.

 • Du kommer att få besked från Sparbanksstiftelsen Finn och får då mer information om de uppgifter som ska kompletteras.

   

  När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter. Sparbanksstiftelsen Finn kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.

   

  Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

   

  Du får gärna också dela med dig i sociala medier att du får Fixastöd med hashtag #fixastödet

 • Beviljade bidrag kommer att publiceras på sparbankenskane.se/fixa