- Det har hänt enormt mycket i Sverige inom sporten sedan 90-talet då jag började. Men det som jag tycker är häftigt är att det ändå finns stor utvecklingspotential för cheerleading i framtiden. Bilden av sporten behöver också förändras. Cheerleading är en komplex sport som kräver mycket av de aktiva, menar Jenny Karström och beskriver hur det tidigare varit en del inom fotbollen.

Jenny Karström startade föreningen Kristianstad Starlight Cheer, KSC, tillsammans med en vän 2013. Under åren har föreningen växt från att enbart ha haft ett seniorlag till att idag ha flera olika nivåer och åldersfördelningar.

Skånes Idrottsledarstipendier delas ut till 250 idrottsledare i Skåne. Bakom Jenny Karströms stipendium står Sparbanken Skåne, genom Sparbanksstiftelsen 1826. 7 000 kronor går till idrottsledaren själv och 3 000 kronor till föreningen för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. När Jenny Karström fick beskedet att hon skulle få stipendiet gav det henne en nytändning.

- Jag blev jätteglad! Jag fick ny energi för att fortsätta driva sporten framåt. Allt bidrag är superviktigt för föreningen för att vi ska kunna investera i grejer för sporten. Nu kan vi göra ännu fler saker för de aktiva. Att idrottsledare uppmärksammas på det här sättet är fantastiskt. Jag är så stolt.

Cheerleading ligger Jenny Karström mycket varmt om hjärtat och det som driver hennes engagemang är känslan av att kunna bidra. För henne är det viktigt att vara i ett större sammanhang, kunna påverka och bidra till barns utveckling.

- Idrotten betyder jättemycket för mig eftersom jag tränat cheerleading när jag var yngre. Som tränare bidrar jag till de ungas värderingar, deras hälsa och välmående. Det är spännande att få följa barnen under flera år och se deras utveckling. Jag mår bra när jag får göra det.

Vad är utmaningen i framtiden?

- Det hade varit roligt med fler killar inom cheerleading precis som det är i USA. Jag hoppas också att sporten kan bli en OS-gren så småningom. Cheerleadingen har kommit en bra bit på väg både i Sverige och i världen. Men vi behöver se till att det ideella engagemanget kommer finnas i framtiden för att sporten ska få leva kvar.