Trädgården som skapas på Lunds Waldorfskola ska dessutom kunna nyttjas av fler skolor i kommunen och projektet blir möjligt genom stöd från Sparbanken Skåne.

- Vi har inspirerats av ett danskt projekt, Haver til Maver, som utvecklar skolträdgårdar som fungerar som ett pedagogiskt utomhusklassrum. Det finns forskning som visar hur viktigt det är att förstå den grundläggande kopplingen till naturen och hur mat produceras för att kunna få förståelse för hållbarhet, säger Axel Hilling, förälder och styrelseledamot på skolan.

På skolan hittar vi inte bara personal och elever utan också de två Linderödssvinen Kanel och Kardemumma som bökar runt på skolans marker. Grisarna är en del av skolans kretsloppsprojekt och ser bland annat till att skolan inte har något matsvinn.

- När vi skaffade grisarna blev det tydligt för många på skolan att något nytt är på gång att hända. Med grisarna har vi förmodligen skapat en nyfikenhet för hur de kan bidra i vårt arbete för biologisk mångfald. Eleverna tar hand om grisarna, tillsammans med personalen, och ser till att de får skolans matrester. Vi är många som har en relation till dem, berättar Axel Hilling.

Tanken med skolans investering är att både utveckla skolmiljön och pedagogiken. Trädgården ska dessutom vara till glädje för fler elever än skolans. Planen är att sju andra skolor i kommunen ska kunna använda trädgården under en hel odlingssäsong alltså från mars till november.

Sparbanken Skåne använder stora delar av bankens överskott till att investera i projekt och initiativ som gör nytta och ökar livskvalitén för skåningar. Detta sker i samarbete med bankens tre ägarstiftelser som förvaltar och fördelar överskottet. Projektet i Hardeberga får stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

- Vi är glada över att kunna stötta det här projektet som har ett framtidsfokus som hållbarhet, barn och utbildning. Att det dessutom finns möjlighet för fler skolor, som kanske inte alltid har samma närhet till naturen, att ta del av trädgården känns extra bra, säger Katarina Andrén, VD på Sparbanksstiftelsen Finn.

För att dra igång satsningen behöver skolan bland annat översätta utbildningsmaterial, få ett växthus på plats och planera för ett utekök. Planen är att projektet som kallas Mat & mylla - odla för kunskap, ska starta i mars 2021.

- Att få den här möjligheten genom banken betyder fantastiskt mycket. Det här hade inte varit möjligt annars eftersom det är en stor investering både resurs- och tidsmässigt. Jag ser det som en investering i samhället och i så många barn som möjligt, avslutar Axel Hilling.