Hoppa till textinnehållet
Glad flicka sitter på en gunga framför ett gult hus

Hållbar Generation

Alldeles för få barn når upp till rekommendationer på 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Vanor skapas tidigt i livet och därför vill vi börja med de yngsta barnen i förskoleålder. Genom projektet Hållbar Generation kan fler barn komma i rörelse tidigt i livet.

Vem står bakom projektet?

Bakom projektet står Hållbar Generation och Sparbanken Skåne, genom våra ägarstiftelser. Sparbanken Skåne stödjer föreningsliv, kultur och samhällsutveckling runt om i Skåne. Banken ägs till största delen av tre lokala sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att viktiga beslut fattas lokalt, tar även hand om vinstutdelning från banken och ser till att pengarna kommer samhället till godo.