Deklaration för inkomståret 2021
Statslåneräntan den 30 nov 2020 är fastställd till -0,1 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2021 blir 1,25 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). 1,25 procent är det lägsta värde som används för beräkning av schablonintäkt på ISK. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 1,25 % = 1 250 kr

1 250 kr x 30 % kapitalskatt = 375 kr i skatt

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2020 blir 0,375 procent.

 

Deklaration för inkomståret 2022
Statslåneräntan den 30 nov 2021 är fastställd till 0,23 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2022 kommer att bli 1,25 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). 1,25 procent är det lägsta värde som används för beräkning av schablonintäkt på ISK. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 1,25 % = 1 250 kr

1 250 kr x 30 % kapitalskatt = 375 kr i skatt

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2020 blir 0,375 procent.

 

Läs mer på Skatteverket