Delindex för leverantörernas leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster i april följt av nya order och affärsvolym medan indexet för sysselsättning gav ett positivt bidrag. Företagens affärsplaner var en av få index som steg i april (66,1) efter att ha minskat fyra månader rad.

Konjunkturavmattningen i tjänstesektorn har även satt avtryck i priserna. Indexet för insatsvarupriserna sjönk för femte månaden i rad till 55,1 i april från 59,3 i mars och antyder om ett avtagande pristryck trots den svagare kronan.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll för andra månaden i rad till 53,2 i april från 54,4 i mars och innebär en svagare aktivitet i näringslivet men med antydan till en stabilisering, säger Jörgen Kennemar.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex tjänster för april 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida