Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än män. De har ofta arbetat deltid eller har kanske varit hemma en längre period med barn. De arbetar dessutom oftare i yrken med lägre löner, vilket också ger lägre pension.

- Lever man tillsammans med någon och inkomsterna skiljer sig åt bör man prata om hur den gemensamma ekonomin ska se ut. Ofta har man gemensam ekonomi gällande hushållets utgifter, men man kan också behöva se över sparandet så det också blir jämställt, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Gemensamt ansvar även för pensionen

Det mest jämställda är att var och en arbetar ihop till sin egen pension. Men om den ena parten tar ett större ansvar för hushållet, kan det innebära att man står tillbaka från en yrkeskarriär och bättre löneutveckling. Det kan påverka pensionen negativt.
- I många hushåll arbetar någon av de vuxna deltid och tar ett större ansvar för hemmet. Anta att hen i stället för att jobba fler timmar än sin partner i hemmet kan arbeta avlönat den timmen varje dag, då skulle pensionen bli väldigt mycket bättre. Ett sätt att lösa den ekonomiska ojämlikheten kan vara genom pensionskompensation, fortsätter Arturo Arques.

Över 1 000 kronor i utebliven pension per månad för en lärare

Utöver en lägre lön för sitt avlönade arbete, lägger kvinnor fler timmar än män på oavlönat arbete i hemmet. I genomsnitt en timme mer per dag, i hushåll där kvinna och man bor tillsammans och har barn ihop*. Det går inte att generalisera kring hur den timmen skulle kunna användas i stället, men det går att räkna på vad det skulle innebära i pensionsavsättning om den skulle vara betald i stället för obetald.
För någon som arbetar som grundskollärare med en inkomst på 26 500 kronor per månad motsvarar en timmes arbete per dag 1 100 kronor i pensionsavsättning (allmän pension + tjänstepension). För en undersköterska motsvarar den 900 kronor och för en controller 2 300 kronor per månad.

- För att ekonomin i hushållet ska bli mer jämställd kan en väg vara att kompensera för utebliven pension för den extra timmen hushållsarbete, fortsätter Arturo Arques.

Tips från Swedbank:

  • Kom överens om hur er gemensamma ekonomi ska se ut. Ska alla delar vara gemensamma eller tar var och en ansvar för vissa delar?
  • Kan en av er arbeta mer (avlönat) till följd av att den andra tar ett större ansvar för hemmet, ta i så fall det i beaktande när ni planerar för er gemensamma ekonomi.
  • Den som kan arbeta mer avlönat ges möjlighet att arbeta ihop till en högre pension. Den som tar ett större ansvar för hemmet (oavlönat arbete) kan pensionskompenseras för det. Det vill säga den som tjänar mer hjälper till med ett pensionssparande till den som tjänar mindre.
  • Att föra över pensionsrätter är ett bra sätt att spara lite mer till den som har lägre inkomst.** 
  • Även om det kan kännas osannolikt är det ändå viktigt att planera ekonomin så att båda klarar en eventuell skilsmässa. Ha till exempel var sitt sparande och stå båda som ägare för eventuell bostad.

 

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan Privatekonomi.

* Källa: Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning.

** Det innebär att den som tjänar mer kan föra över pensionsrätter för sin premiepension till make, maka eller partner. Avsättningen till premiepension är 2,5 procent av inkomsten. Det motsvarar en överföring värd 12 000 kronor före avgift vid en inkomst på 500 000 kronor.