Prislista Private Banking

Private Banking Privat 5 000 kr
Private Banking för medföljande maka/make/sambo/registrerad partner 2 500 kr
För företag 10 000 kr
Kapitalförvaltning via mäklare 10 000 kr som avräknas mot courtage, courtage tillkommer (individuell prissättning)