Föreningar i Skåne har under vintern haft möjlighet att nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendier. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

En av årets stipendiater är Johanna Schultz på Staffanstorps HK. Hon är engagerad i två träningsgrupper, Handbollsskolan och Bollekis, och träffar barnen minst tre dagar i veckan. Nu under coronapandemin har det blivit mycket utomhusträning.

- Jag blev så glad över att ha nominerats och att sedan få stipendiet betyder jättemycket. Det är ett erkännande att man gjort något bra, en riktig uppmuntran. Jag brinner verkligen för barnens utveckling och får energi av det. Att komma till träningen och se alla leenden är ren glädje, säger Johanna Schultz på Staffanstorps HK.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för inte bara enskilda individer utan också för samhällets utveckling i stort.

- Att vara idrottsledare handlar inte bara om idrott. Det handlar lika mycket om att vara en god förebild med sunda värderingar och visa positiva vägval genom livet. Med stipendierna vill vi uppmärksamma alla eldsjälar som på detta sätt jobbar med våra yngre, säger Sanne Mårtensson på Sparbanksstiftelsen Skåne, en av stiftelserna bakom Skånes Idrottsledarstipendier.

Tidigare år har stipendierna delats ut under en galakväll på Sparbanken Skåne Arena i Lund, men på grund av coronapandemin har föreningarna istället blivit direktkontaktade under april och maj. Mottagarna av Skånes Idrottsledarstipendier 2021 kommer från hela Skåne, från Osby Bowlingsällskap i norr till Ystad Karateklubb i söder, från Limhamns FF i väster till Åhus Friidrottsklubb i öster. På www.skånesidrottsledare.se finns en sammanställning med alla stipendiater.

- Än en gång ges vi möjlighet att hylla 250 engagerade idrottsledare, tack vare Sparbankstiftelserna i Skåne. En extra välbehövlig hyllning i tider som dessa, då ledarna är grunden i den skånska idrottsrörelsen och i våra idrottsföreningar. Det är våra ledare som dagligen ser till att mer än 20 000 barn och ungdomar i Skåne har möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef på RF-SISU Skåne.

* Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

Läs om fler stipendiater som hyllas 2021