Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för inte bara enskilda individer utan också för samhällets utveckling i stort, då ledarna ofta blir förebilder för de unga.

Skånska idrottsföreningar har under vintern haft möjlighet att nominera två ledare, under förutsättning att ledarna inte är av samma kön, till årets idrottsledarstipendier. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 7 000 går till idrottsledaren själv och 3 000 till dennes förening för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Under april och maj har stipendierna delats ut och en av årets mottagare är Mina Westesson på LUGI Gymnastikförening. Mina är 19 år men har trots sin unga ålder redan varit engagerad som ledare i flera år. Hon tränar tre olika lag där de yngsta barnen är 7 år och de äldsta 12.

– Det känns jättefint att vara en del av barnens utveckling och följa deras gymparesa. Jag tycker det är viktigt att göra samhällsnytta och uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Jag är väldigt glad för det här stipendiet och att föreningen ser mitt arbete, säger Mina Westesson.

Sedan starten 2006 har 3 600 idrottsledarstipendier delats ut inom ramen för projektet.

– Att vara idrottsledare handlar inte bara om idrott, det handlar lika mycket om att vara en god förebild och kunna inspirera andra. Med stipendierna vill vi uppmärksamma alla eldsjälar som jobbar med våra barn och ungdomar, säger Katarina Andrén på Sparbanksstiftelsen Finn, en av stiftelserna bakom Skånes Idrottsledarstipendier.

www.skanesidrottsledare.se finns en sammanställning med alla idrottsledarstipendiater i Skåne, kommun för kommun, förening för förening.

Läs om fler idrottsledare som tilldelas Skånes Idrottsledarstipendium

* Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

Om Skånes Idrottsledarstipendier
Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig ideellt i barn- och ungdomsidrotten i regionen. 250 stipendier delas ut efter att idrottsföreningar i Skåne haft möjlighet att nominera kandidater under perioden 15 januari–25 februari. Stipendiaten får 7 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 3 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.