Koldioxidutsläpp relaterade till tjänsteresor och elförbrukning minskade med 78 procent under året. Främsta förklaringen till förbättringen är bankens övergång till närproducerad solel. Sedan sommaren 2019 köper banken ursprungsmärkt solel från Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo.

- 2020 är första hela kalenderåret som solcellsparken varit igång. Genom ursprungsrättigheterna tar vi ansvar för en elförbrukning utan koldioxidutsläpp. Anläggningen bidrar till volymen av närproducerad el här i Skåne och har verkligen hjälpt oss att minska klimatavtrycket, säger Maria Stagmo, HR- och hållbarhetschef för Sparbanken Skåne.

Året som gått har mer än något annat präglats av coronapandemin. Digitala arbetssätt har snabbt vunnit mark och de få resor som bankens medarbetare tidigare gjort i tjänsten har blivit ännu färre.

Hållbarhetsperspektivet i Sparbanken Skåne är kopplat till de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan banken har på omvärlden sker indirekt via utlåning. Nytt för 2020 är att hållbarhetsrapporteringen integrerats helt i årsredovisningen.

- Hållbarhetsarbetet är en central och prioriterad del av bankens verksamhet. Därför har vi valt att redovisa hållbarhetsfrågor tillsammans med övrig årsrapportering, säger Maria Stagmo.

Ta gärna en titt i Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020. Du hittar den här.