I maj var det fem år sedan Sparbanken Skåne bildades, i en fusion som involverade tre skånska sparbanker. Undan för undan har de finansiella nyckeltalen stärkts och idag är banken en av de ekonomiskt tryggaste i landet. För andra kvartalet 2019 redovisar banken ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 193 miljoner kronor.

- Vår vision är att bidra till en enkel och hållbar vardag för våra kunder. Ekonomisk stabilitet ger oss förutsättningar för just detta. Produkter och tjänster kan utvecklas vidare, samtidigt som vi är rustade att möta framtidens finansiella krav. Som sparbank med i huvudsak lokala ägare stannar också en stor del av överskottet i regionen. Tillsammans investerar vi i framtiden där våra kunder bor, säger VD Bo Bengtsson.

Till delårsrapporten i sin helhet.