En individ från ett företag i Sydsverige som står inför en skarp strategisk utmaning ges möjlighet att med hävstång utveckla arbetet inom ramen för programmet.

Ett välmående näringsliv ger en konkurrenskraftig region – det är tanken bakom stipendiet Nästa skånska stjärna.

- Stipendiet Nästa skånska stjärna är en ram för att sätta fokus på för regionen viktiga frågor och utmaningar. Det senaste året har tydligt visat på vikten för företag och organisationer att kunna tänka nytt kring sitt erbjudande, och att med ledartröjan kunna omfamna de nya möjligheter som exempelvis teknikutveckling och snabba omvärldsförändringar innebär, säger Henrik Lundgren, vd på EFL i Lund.

För Sparbanken Skåne handlar samarbetet med EFL om att kunna stödja utvecklingen hos både individer och företag.

- Vi ser en vinst i att vara med och kompetensutveckla företagen. Det är alla vi tillsammans som kan skapa konkurrenskraft och tillväxt i regionen. I det större perspektivet handlar det om att Skåne ska fortsätta utvecklas och då behövs de bästa ledarna, säger Anders Österberg, chef Stora företag och Affärsspecialister på Sparbanken Skåne.

Programmet Leading IMPACT pågår under 15 månader, med terminsstart den 6 oktober 2021.

EFL och Sparbanken Skåne har en grundmurad historik tillsammans. I över 20 år har organisationerna samverkat i olika former. Enskilda medarbetare från Sparbanken Skåne har deltagit i utbildningar och utvecklingsprogram på EFL, men EFL har även bidragit i bankledningens strategiarbete för framtiden.

- Det finns en tydlig verklighetsförankring i EFL:s sätt att ta sig an saker. Vi har haft egna medarbetare i just Leading IMPACT, något som hela banken haft nytta av. Jag hoppas och tror att det nya stipendiet kommer att skapa värde för inte bara stipendiaten utan för hela dennes organisation, säger Anders Österberg.

- Sparbanken Skåne har en lång och fin tradition av att kombinera affärsverksamhet med att bidra tillbaka till samhället och dess utveckling. Banken är ett föredöme på detta område och vi är oerhört stolta att kunna kroka arm i denna satsning, säger Henrik Lundgren.

Satsningen Nästa skånska stjärna syftar alltså till att sätta fokus på viktiga frågor för den sydsvenska regionen. Åren 2014-2018 delades stipendiet ut av EFL tillsammans med HD-Sydsvenskan för att sätta fokus på jämställdhets- och mångfaldsarbetet ute i sydsvenska företag och organisationer.

När nu EFL och Sparbanken Skåne återupptar satsningen innebär det att en representant för en sydsvensk organisation med en spännande strategisk utmaning har möjlighet att söka stipendiet. Mer om ansökningsprocessen på efl.se/stjarna

Om EFL
Med ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet kombinerar EFL det bästa av två världar. EFL erbjuder öppna kurser och program, samt skräddarsydda utbildningsinsatser av varierande omfattning, där individer utvecklas parallellt med yrkesarbetet.