Stipendiet Nästa skånska stjärna syftar till att sätta fokus på viktiga frågor för den sydsvenska regionen. Under parollen ”ett välmående näringsliv ger en konkurrenskraftig region” vill Sparbanken Skåne och EFL genom stipendiet stimulera till nytänkande inom affärsutveckling.

- Stipendiet är en fin ram för att sätta fokus på för regionen viktiga utmaningar. Det senaste året har tydligt visat på vikten för företag och organisationer att kunna tänka nytt kring sitt erbjudande, och att med ledartröjan kunna omfamna de nya möjligheter som exempelvis teknikutveckling och snabba omvärldsförändringar innebär, säger Henrik Lundgren, vd för EFL i Lund.

Rent konkret innebär stipendiet att EFL och Sparbanken Skåne sponsrar deltagaravgiften för en plats på EFL:s management- och ledarskapsprogram Leading Impact – Executive Management & Leadership Program för en individ som representerar ett företag som står inför en spännande strategisk utmaning med sydsvensk koppling. Leading Impact är med sin impact-pedagogik designat så att stipendievinnaren har möjlighet att under programmets 15 månader arbeta skarpt med denna utmaning som ett verktyg för högkvalitativt lärande.

- Vi är mycket stolta över att kunna göra den här satsningen tillsammans. EFL har en unik förmåga att omsätta teoretisk kunskap till praktisk nytta. En utbildning på EFL innebär inte bara en kompetenshöjning hos en individ utan är en investering som hela företaget kommer att kunna dra nytta av, säger Anders Österberg, chef Stora företag och Affärsspecialister på Sparbanken Skåne.

- Vi vet att Leading Impact har gjort stor skillnad för många av de deltagande bolagen. I förlängningen ser vi också att detta är något som kan komma hela regionen till gagn. I det större perspektivet handlar det om att Skåne ska fortsätta utvecklas och då behövs de bästa ledarna, säger Anders Österberg.

Både Sparbanken Skåne och EFL har en tradition av att kombinera affärsverksamhet med att bidra tillbaka till samhället och dess utveckling. De båda organisationerna har en grundmurad historik tillsammans. I över 20 år har man samverkat i olika former. Enskilda medarbetare från Sparbanken Skåne har deltagit i utbildningar och utvecklingsprogram på EFL, och EFL har också bidragit i bankledningens strategiarbete för framtiden.

Stipendiet Nästa skånska stjärna har en fin historik och delades ut första gången 2014. De första åren delade EFL ut stipendiet tillsammans med HD-Sydsvenskan och med syfte att sätta fokus på jämställdhetsfrågor i sydsvenska företag och organisationer. Sedan förra året delas stipendiet ut av EFL och Sparbanken Skåne som en satsning på nytänkande kring strategiska affärsutmaningar med kopplingar till regionen. Förra årets stipendiat blev Lina Boreson, operativ chef på SmiLe Incubator i Lund.

Mer om ansökningsprocessen på efl.se/stjarna