Det är i kategorin Stora företag som Sparbanken Skåne placerar sig som den 26:e bästa arbetsplatsen i hela Europa.

- Vi har höga ambitioner kring att vara en bra arbetsgivare. Vi vill vara ett företag där medarbetare väljer att stanna länge för att de upplever att de utvecklas och trivs. Att lyftas fram som en av de allra bästa arbetsplatserna i Europa känns fantastiskt bra, något alla medarbetare kan glädjas åt och en inspiration till att fortsätta utveckla organisationen, säger Maria Stagmo, HR-chef och hållbarhetsansvarig på Sparbanken Skåne.

Banken certifierades redan 2018 som en utmärkt arbetsplats av organisationen Great Place to Work. I sin listning i våras utsåg Great Place to Work banken till den sjunde bästa arbetsplatsen i Sverige.

Sparbanken Skåne har tydliga värderingar kring samhällsansvar, hållbarhet och socialt engagemang. Banken verkar för en sund ekonomi hos sina kunder och ett gott arbetsklimat i den egna organisationen, vilket bland annat innebär fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling, ständig vidareutbildning och omtanke om varandra.

- Förändringstakten förblir hög i bankbranschen, men i centrum står alltid våra kunder. Vi tror att ett positivt arbetssklimat också märks i kundmötet, säger Maria Stagmo.

När Great Place to Work listar Sveriges och Europas bästa arbetsplatser görs det utifrån globalt testade utvärderingskriterier. Rankningen bygger dels på externa bedömningar av företagens processer och rutiner, men också på undersökningar bland medarbetare och ledning. Det är alltså personalen själv som utvärderat sin arbetsgivare.

Totalt har fler än 3 000 arbetsplatser i 19 europeiska länder utvärderats i Great Place to Work 2020.

Mer om listningen av Europas bästa arbetsplatser.